In de afgelopen jaren heb ik op meerdere vlakken bemiddeld:

  • Bemiddeld met mensen over de zorg voor zichzelf of voor hun familielid bij zorginstellingen: de ondersteuning krijgen die je nodig hebt
  • Bemiddeld bij instanties voor het verwezenlijken van een ouderinitiatief: woningbouwvereniging, gemeente
  • Bemiddeld tussen families die een ouderinitiatief runnen: onderlinge communicatie, visie en beleidsplan
  • Bemiddeld tussen zorgaanbieder en familie: communicatie na veel ruzies
  • Bemiddeld bij een conflict tussen een vrouw met een beperking en haar familie: zij wil haar eigen beslissingen nemen

Meestal willen mensen hetzelfde: gehoord worden, regie houden en hun eigen plek hebben. Dat ziet er wel voor iedereen net even anders uit. In mijn werk als bemiddelaar ben ik vooral bezig aan de verschillende partijen te laten zien wat de ander bedoelt en samen te komen tot afspraken, gedeelde waarden en erkenning van de ander.