In de afgelopen jaren heb ik mogen werken of deel uitgemaakt van meerdere kleinschalige ouderinitiatieven en zorginitiatieven. Meestal mocht ik coachen op meerdere gebieden: hoe men met elkaar omgaat, wat de bedoeling is, hoe de eigen regie van de bewoner of deelnemer vormgegeven kan worden. Hoe je van je labels afkomt als persoon met een beperking of als familie van… Hoe je positieve sociale rollen kunt bekleden als persoon die begeleid wordt op basis van je aangeleerde of aangeboren vaardigheden.

Betrokken initiatieven:

  • FleuRoJa, waar ik sinds 2014 betrokken ben en het huidige zorgmodel met de families en het personeel heb mogen ontwerpen en in de praktijk brengen.
  • Meander, een nieuw ouderinitiatief in Monster waar ik betrokken ben bij ontwerp, de oprichting, de samenwerking tussen de families en het opzetten van het systeem van begeleiden van de bewoners.
  • Villa Abel waar ik gewerkt heb als studentencoach, trainer en adviseur van het bestuur en de coördinatoren.
  • Mariënzathe, een landgoed in Kollumerzwaag, waar ik het team coach en de directie in het creëren van ondersteuning op basis van Persoonlijke Toekomstplanning (met Erwin Wieringa) en Sociale Rolversterking.