Advies kan op vele manieren. Tot nu toe adviseer ik:

 • Families aangaande ondersteuning van hun familielid buiten de instelling
 • Families aangaande de regie over het eigen leven van hun familielid in de instelling
 • Mensen die ondersteuning ontvangen, om hun leven met ondersteuning te organiseren op hun eigen manier en zo een goed en inclusief leven te leiden
 • Kleine zorgorganisaties over hoe vanuit visie en waarden te opereren
 • Kleine zorgorganisaties om klein en onafhankelijk te blijven
 • Professionals over mensen ondersteunen op basis van wat ze wel kunnen en willen
 • Professionals over Sociale Rolversterking
 • Professionals over het vormen en versterken van Sociale en Persoonlijke netwerken van mensen
 • Teams van professionals over Inclusie, Sociale Netwerken, Sociale Rolversterking en Persoonlijke Toekomstplanning
 • Coaching van teams, vaak samen met families en de mensen die ondersteund worden op het gebied van deïnstitutionalisering, inclusie, dienstbaarheid aan de personen die ondersteund worden en samenwerking
 • Besturen van ouderinitiatieven over welke zorgaanbieder ze aannemen, personeelsbeheer, visiegestuurd organiseren en samenwerking
 • Managers over het beheren van teams die inclusie, wijkgericht werken, waardengestuurde benadering willen invoeren en volhouden